تاريخ : سه شنبه شانزدهم دی 1393 | 12:55 | نویسنده : محمدامین فروزش

 

نام و نام خانوادگي

سمت

1

احمد خردمند

مدير

2

مهدي نيک نهاد

معاون اجرايي

3

تقي خيرخواهان

معاون انضباطي

4

محسن رافضي

معاون انضباطي

5

محسن عبدلي

مسوول پايه هفتم

6

جواد ولي لو

معاون آموزشي - مسوول پايه هشتم

7

مصطفي احمدي

معاون تربيتي

8

عيسي جعفرزاده

دفتردار

9

امير نيک پور

ديني

10

اشکان خيري

ديني

11

ميثم شرفي

قرآن

12

عليرضا عليايي مقدم

رياضي / جبر

13

عبدالرضا قنبري

رياضي / هندسه

14

مرتضي فتحي

رياضي

15

حامد جمالي

ادبيات

16

محمدرضا قبادي

ادبيات

17

پويا لطفيان

روزنامه نگاري

18

اصغر علمشاهي

زبان انگليسي

19

حسن عبدي

عربي

20

داوود نوري

تاريخ

21

ابوالقاسم کاظم زاده

تاريخ / جغرافيا / اجتماعي

22

محمد حسيني فر

علوم / فيزيک

23

رضا بيک محمدي

علوم / آز فيزيک

24

منصور پورزماني

علوم / شيمي و آز شيمي

25

حميدرضا حاج اسمعيلي

علوم / زيست

26

محمد اينانلو

ورزش

27

نبي اله عبدالوند

ورزش

28

زمان زماني

کار و فن آوري

29

محسن محمد

کارگاه کار و فن آوري

30

مهدي پاک نيت

فرهنگ و هنر

31

حميد شيرازي

رايانه

32

محمد خراساني

کارگاه کار و فن آوريتاريخ : سه شنبه شانزدهم دی 1393 | 12:55 | نویسنده : محمدامین فروزش

 

نام و نام خانوادگي

سمت

1

احمد خردمند

مدير

2

مهدي نيک نهاد

معاون اجرايي

3

تقي خيرخواهان

معاون انضباطي

4

محسن رافضي

معاون انضباطي

5

محسن عبدلي

مسوول پايه هفتم

6

جواد ولي لو

معاون آموزشي - مسوول پايه هشتم

7

مصطفي احمدي

معاون تربيتي

8

عيسي جعفرزاده

دفتردار

9

امير نيک پور

ديني

10

اشکان خيري

ديني

11

ميثم شرفي

قرآن

12

عليرضا عليايي مقدم

رياضي / جبر

13

عبدالرضا قنبري

رياضي / هندسه

14

مرتضي فتحي

رياضي

15

حامد جمالي

ادبيات

16

محمدرضا قبادي

ادبيات

17

پويا لطفيان

روزنامه نگاري

18

اصغر علمشاهي

زبان انگليسي

19

حسن عبدي

عربي

20

داوود نوري

تاريخ

21

ابوالقاسم کاظم زاده

تاريخ / جغرافيا / اجتماعي

22

محمد حسيني فر

علوم / فيزيک

23

رضا بيک محمدي

علوم / آز فيزيک

24

منصور پورزماني

علوم / شيمي و آز شيمي

25

حميدرضا حاج اسمعيلي

علوم / زيست

26

محمد اينانلو

ورزش

27

نبي اله عبدالوند

ورزش

28

زمان زماني

کار و فن آوري

29

محسن محمد

کارگاه کار و فن آوري

30

مهدي پاک نيت

فرهنگ و هنر

31

حميد شيرازي

رايانه

32

محمد خراساني

کارگاه کار و فن آوريتاريخ : سه شنبه شانزدهم دی 1393 | 12:50 | نویسنده : محمدامین فروزش

بازديدکنندگان گرامي، با سلام، در اين قسمت مي توانيد اطلاعات مربوط به ششمين جشنواره و نمايشگاه دستاوردهاي رهيار را مشاهده نماييد. همچنين چهارچوب هاي کلي رشته هاي رقابتي نيز در فايل ضميمه ارائه شده است. با تشکر از شما.تاريخ : سه شنبه شانزدهم دی 1393 | 12:48 | نویسنده : محمدامین فروزش

مجتمع آموزشی رهيار، به عنوان يک مجتمع آموزشی غير انتفاعی پسرانه، با ديدی نيکوکارانه، عام المنفعه و کارآفرينانه، توسط مرحوم حاج اکبر نظری تاسيس و در سال 1380 به طور رسمی راه اندازی شد.

اين مجتمع آموزشی با داشتن حدود 5000 متر مربع مساحت و بيش از 10500 متر مربع

VIDHV